Plezier Tijd
Image default
Varen

Waarom Light Festival?

Rond verschillende feestdagen is er vaak veel licht dat ermee gepaard gaat. Veelal gaat het om de ouderwetse kaarsjes en lichtavonden. Het gehalte aan licht is vaak veel lager en er is niet veel sprake van kunstzinnig ontwerp. De drang en de behoefte of het inzicht daartoe was niet groot. Maar met de nieuwe technologische ontwikkelingen hebben deze ideeën een flinke boost gekregen. Door de Jaren heen heeft het zelf ook zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Het werd een samenwerking tussen overheid en private sector, dus een public-private partnership, en wordt ook door de overheid gesubsidieerd, waardoor het aan schaalvergroting kan doen. Er wordt jaarlijks miljoenen in geïnvesteerd. Maar wat hebben we eraan?

Tot leven brengen

De steden komen tot leven. De cultuur, de geschiedenis en alles erom heen kan tot leven worden gebracht middels verlichting. Publieke gebouwen, ruimtes en stadgebieden worden levendig verfraaid. Zelfs donkere, verlaten en afgedankte gebieden kunnen tot een bruikbaar en nuttig instrument worden omgetoverd. Verlaten gebieden kunnen weer aan waarde winnen. Het is een bijzondere manier om de stad voor die specifieke periode te verfraaien. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook weer inspiratie krijgen om een afgedankt gebied opnieuw te gaan ontwikkelen. Daarnaast krijgen ook de ondernemers binnen de creatieve sector, de horeca en entertainment sector een boost. Ze krijgen plots een klantenbestand van duizenden mensen op één moment.

Toegankelijkheid

Het Amsterdam Light Festival brengt miljoenen mensen op de been. Zelfs de winter houdt hen niet tegen. Massatoerisme hoeft niet per se het doel te zijn. Maar de aantrekkelijkheid van alles, de ‘Wow factor’ is belangrijk bij de mensen. Iedereen houdt van mooie lichten en de leuke sfeer die dat alles creëert. De innovatie van de verlichting kan op zich ook saamhorigheid creëren. Mensen die in die stad wonen, ontmoeten elkaar op een andere manier, al zien ze elkaar alleen maar. Het is belangrijk en geeft positieve prikkels aan de saamhorigheid. De gemeenschap krijgt ook middels de tochten, zowel te water als te land, de gelegenheid om de stad anders te zien of zelfs beter te bekijken, wat ze anders niet zouden hebben gedaan. Het creëren van de routes speelt dan een belangrijke rol.

https://www.floating-amsterdam.nl/