Plezier Tijd
Image default
Anders

Boortechnieken

Alsof het kiezen van de juiste klus voor een bepaalde klus al niet moeilijk was, wordt het kiezen van de juiste boortechniek ons ook niet veel makkelijker gemaakt. Je kunt namelijk niet zomaar gaan boren, bij bepaalde klussen is er een bepaalde techniek die je moet toepassen om tot het beste resultaat te krijgen. Doordat dit vaak wordt onderschat tijdens het boren, leer je in deze blog meer over boortechnieken of lees meer over verschillende boren op onlineborenkopen.nl.

Horizontaal Gestuurde Boring

Horizontale Gestuurde Boring, met andere woorden HDD is het horizontaal boren bij aanleg van bijvoorbeeld kabels en leidingen. Dit soort techniek is samengevat dus kenmerkend bij aanleg van ondergrondse infrastructuur. Oorspronkelijk werd deze techniek in de olie-industrie toegepast, maar dat is vanaf de jaren 70 veranderd naar onder andere kanalen en pijpleidingen onder rivieren en grote wegen. Het boorproces van HDD kan in drie verschillende fasen worden opgedeeld. De eerste fase bestaat uit pilotboring. Pilotboring houdt in dat er een klein gaatje in de grond wordt geboord waarnaar de tweede fase begint, namelijk het verruimen van dit gat. De derde en tevens laatste fase van het boorproces bestaat uit trekken van een productiepijp in het gat. 

Open Front Techniek (OFT)

De volgende techniek, is de open front techniek (OFT). Bij de open front techniek wordt een buis met een open voorkant met behulp van vijzels, de grond in gestampt. Binnen deze technieken kunnen er twee verdelingen worden gemaakt op basis van het verwijderen van grond. De eerste verdeling is avegaar. Door middel van de avegaar methode hoeft iemand niet een buis in te gaan. Daardoor is deze techniek geschikt voor buizen diameters die wat kleiner zijn. Hierbij is het wel noemenswaardig om aan te geven dat correcties wat betreft sturing van de buis niet mogelijk zijn. In tegenstelling tot de agrave methode moeten er bij de handmatige methode de buizen wel groot zijn. Dit komt doordat het grond met behulp van karretjes weg wordt gegraven.

Gesloten Front Techniek (GFT)

Naast de Open Front Techniek en Horizontaal Gestuurde Boring bestaat er ook nog de Gesloten Front Techniek. Deze techniek heet ook wel microtunneling of schildboring genoemd. Door middel van deze techniek kan een leiding worden aangelegd, zonder dat de grond hiervoor moeten worden opengebroken. Een groot voordeel met dit is de nauwkeurige plaatsbepaling van een buis. De positie van de boor wordt namelijk voortdurend gecontroleerd waardoor, correcties gelijk kunnen worden toegepast. 

https://onlineborenkopen.nl/